EURACTIV.SK: Integrácia minorít je výhodná pre všetkých

Realita etnických menšín nie je dobrá, aj keď pokrok je zjavný, problémy sa prenášajú z generácie na generáciu, zhodli sa prenášajúci na konferencii „Etnická diverzita na európskych trhoch práce: výzvy a riešenia pre Slovensku“, ktorú zorganizovala nadácia Friedrich Ebert Stiftung.

Za jedinú možnosť integrácie považuje zamestnanosť etnických skupín. V súčasnosti je na Slovensku 690 rómskych osád, v ktorých vyrastá pomaly tretia generácia ľudí s ledva základným vzdelaním, bez pracovného návyku. „Mnohí si nepamätajú kedy rodičia alebo starí rodičia pracovali,“ upozornila Nicholsonová a zároveň poukázala aj na druhý extrém – ak aj niektorí získajú vysokoškolské vzdelanie, aj tak čelia diskriminácii na trhu práce.

Okrem toho konštatovala, že doterajšie vládne stratégie zlyhali. „Vyzerali dobre na papieri a aj ostali len na papieri.“ Nová vláda chce teda zmeniť sociálny systém, pretože súčasný demotivuje od hľadania práce a trestá aktivitu a odmeňuje neaktivitu. Významnou zmenou budú ePay karty pre poberateľov v hmotnej núdzi, ktoré by mali zabrániť úžere, neplatičom a nehospodárnosti.

„Určite nie sme kúzelníci, osady nezmiznú zo dňa na deň, ani sa Rómov nepodarí zo dňa na deň zamestnať. Snahou je naštartovať riešenia a ak vyjde aspoň časť z nich, bude to lepšie ako súčasný status quo,“ uzavrela Nicholsonová.

Čítajte viac: EURACTIV.SK: Integrácia minorít je výhodná pre všetkých (26.10.2010)