INFONOVINY.SK: Stretnutie zamerané na rómsku problematiku

Dňa 13. októbra 2010 sa v obci Pača uskutočnilo pracovné stretnutie referentov špecialistov pre prácu s rómskymi komunitami a spolupracujúcimi externými subjektami.
Stretnutie malo odborný charakter, diskusia bola vedená v duchu konkrétnych problémov a riešení súvisiacimi so špecifikami daných lokalít. Zo strany polície bola vyjadrená podpora realizácie spoločných aktivít zameraných na osvetu v školách a priamo v rómskych komunitách. Doterajšie skúsenosti ukazujú, že vzájomná spolupráca sa odrazila v podobe kvalitných prednášok a zrealizovaných aktivít v rámci regiónu Rožňavy.

Čítajte viac: INFONOVINY.SK: Stretnutie zamerané na rómsku problematiku (24.10.2010)