KOMUNÁLKY 2010: KÓDEX KANDIDÁTA NA PRIMÁTORA MESTA KOŠICE

Košičania, bohužiaľ, nie je žiadnym tajomstvom, že v našom meste dochádza a v minulosti aj dochádzalo k nelegálnym volebným praktikám, kedy sa občania rómskej národnosti nezapájali do volieb kvôli vlastnému presvedčeniu, ale na základe finančných a iných vecných stimulov. O týchto praktikách  už v našom meste aj vrabce na strechách čvirikajú. Aj v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi voľbami sa takéto pokusy už objavili. Považujeme to za obrovské nebezpečenstvo pre demokraciu a slobodu a sme odhodlaní tomu čeliť. S vedomím, že takéto veci sa v našom meste dejú a nemôžeme si pred nimi zakrývať oči, ako aj s vedomím, že všetci relevantní kandidáti na primátora mesta Košice takéto praktiky verejne odmietajú, predkladáme tento kódex kandidáta na primátora Košíc...

My, dolu podpísaní kandidáti na primátora mesta Košice, týmto verejne vyhlasujeme a zaväzujeme sa, že:
    * Odmietneme akékoľvek pochybné a nelegálne praktiky súvisiace s komunálnymi voľbami – najmä pokusy o predaj a kupovanie hlasov obyvateľov rómskeho pôvodu
    * Bezodkladne nahlásime orgánom činným v trestnom konaní všetky skutočnosti a indície, ktoré by takémuto konaniu nasvedčovali, alebo vytvárali podozrenie, že by k nemu dochádzať mohlo
    * Nebudeme spolupracovať s fyzickými, alebo právnickými osobami, ktoré by nám takéto „služby“ v rámci iných služieb ponúkali, alebo o ktorých budeme mať akúkoľvek povedomosť, že takéto „služby“ už niekedy v minulosti niekomu ponúkali, prípadne ich realizovali
    * Vyzveme všetkých svojich spolupracovníkov, kolegov a členov volebných štábov, aby v tejto veci postupovali tak, ako sa zaväzujeme podľa tohto kódexu postupovať my – kandidáti na primátora mesta Košice

kandidáti na primátora mesta Košice:

Cyril Betuš (SDĽ, SOS, SZ)
Mária Gamcová (nezávislá)
Marek Kažimír (nezávislý)
František Knapík (KDH, SDKÚ-DS, OKS)
Richard Raši (Smer-SD, MostHíd)
Ladislav Rovinský (SaS)
Jozef Plachý (nezávislý)
Štefan Varga (nezávislý)   

Prevzaté: MAMODVAHU.SK: KÓDEX KANDIDÁTA NA PRIMÁTORA MESTA KOŠICE (28.10.2010)

O tom, či všetci títo kandidáti kódex podpísali - kto a ako zareagoval, si môžete prečítať tu:  Nekúpim si ani jeden hlas