Očakávané udalosti: 26.10.2010 (utorok)

Bratislava, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Cukrová 14
Pracovné rokovanie splnomocnenca Miroslava Polláka so starostom Plaveckého Štvrtku Ivanom Slezákom.
Hlavnou témou je aktuálna situácia v rómskej osade v Plaveckom Štvrtku a predstavenie návrhov riešení splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a Obecného úradu v Plaveckom Štvrtku. Brífing o 13:15 h.
Banská Bystrica, UMB, vestibul Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov, Kuzmányho 1
Fotopetícia ku kampani "Dajme im budúcnosť"
Fotopetícia ku kampani "Dajme im budúcnosť" pokračuje. Príďte povedať nie segregácii rómskych detí. ostatní môžu petíciu podpísať aj prostredníctvom internetu.
Bratislava, kostol sv. Vincenta Depaul, Tomášikova ul.
Odborná konferencia Inklúzia sociálne vylúčených a modely fungovania nízkoprahových zariadení na Slovensku
Projekt ER2010 (PP 2/ER2010-FSR)
Organizátori: Depaul Slovensko, n.o.