PLAVECKÝ ŠTVRTOK: Riešenie problémov rómskej osady (chronológia)

Chronológia aktivít Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, ktorý sa riešením problémov v Plaveckom Štvrtku zaoberá podrobnejšie od roku 2005.

(usrk)