ROMOVIA.EU: Generálny tajomník OSN Ban Ki-Moon v EP: Stop chudobe!

Generálny tajomník Organizácie spojených národov (OSN) Ban Ki-Moon na včerajšom zhromaždení Európskeho parlamentu povedal Stop chudobe. 85 miliónom Európanov hrozí riziko chudoby, hoci 7 percent z nich je riadne zamestnaných. "Musíme bojovať proti rozdielom!" (video so slovenskými titulkami). Na fotografii s Jerzym Buzekom, prezidentom Európskeho parlamentu.


V kontexte Dňa boja proti chudobe vyhláseného OSN na 17. októbra a Európskeho roka boja proti chudobe 2010 prijali europoslanci správu, ktorá vyzýva EÚ na zavedenie celoeurópsky jednotného princípu stanovovania minimálneho príjmu. Cieľom je napomôcť odstráneniu chudoby v EÚ. 

Chudoba ovplyvňuje približne 85 miliónov, resp. 17 % populácie EÚ. Riziko je pritom väčšie pre deti a mladých ľudí do 17 rokov (20%), než pre populáciu EÚ ako celok. Vysokému riziku chudoby sú tiež vystavení starí ľudia (19%). To sú alarmujúce údaje, na ktoré poukazuje správa vypracovaná poslankyňou Ildou Figueiredo (GUE/NGL).

Minimálny príjem

Prijatá správa uvádza, že najlepším spôsob boja proti chudobe v Únii by bolo zavedenie jednotného systému výpočtu minimálneho príjmu v rámci celej EÚ. Systém má podľa EP pozostávať zo špeciálnych opatrení, podporujúcich ľudí s nedostatočným príjmom, prostredníctvom poskytovania financií a uľahčenia prístupu k službám. To je totiž podľa poslancov najefektívnejší spôsob, ako im zabezpečiť adekvátnu životnú úroveň a posilniť ich sociálnu integráciu.

Minimálny príjem by mal byť podľa správy stanovený na 60% príjmového mediánu danej členskej krajiny. Text preto vyzýva Európsku komisiu, aby k tejto problematike aby predložila iniciatívu vedúcu k vypracovaniu akčného plánu EÚ.

Myšlienku zavedenia európskej legislatívy pre túto oblasť však EP v hlasovaní nepodporil. Plénu ju predložili politické skupiny S&D, Zelení/EFA a GUE/NGL v alternatívnom uznesení.

Pracujúci "chudobní"

Správa upozorňuje na rastúci počet pracujúcich ľudí, ktorí sú napriek tomu chudobní, a na potrebu riešiť túto problematiku. Žiada preto, aby životné minimum bolo vždy vyššie ako hranica chudoby, a aby pracovníci, ktorí zostávajú pod hranicou chudoby, dostávali finančné dorovnanie bez akýchkoľvek ďalších podmienok.

Chudoba zasahujúca zamestnaných ľudí svedčí podľa EP o nespravodlivých pracovných podmienkach, žiada preto o úsilie zamerané na zmenu stavu, ktorým by sa dokázala zabezpečiť slušná životná úroveň prostredníctvom dostatočnej úrovne miezd. Týka sa to najmä minimálnej mzdy, či už stanovenej zákonom alebo dohodnutej prostredníctvom kolektívneho vyjednávania.

(r)