ROMOVIA.EU: T. Jagland na konferencii Rady Európy: Čas na akciu nastal


Ministri členských štátov Rady Európy, zástupcovia Európskej komisie a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sa zišli dnes  Štrasburgu, aby prerokovali situáciu asi 12-15 tisíc Rómov, ktorí dnes žijú v Európe a potvrdili svoju spoločnú vôľu k boju proti diskriminácii Rómov a k zlepšeniu ich ekonomickej a sociálnej integrácie.
Zástupcovia 47 krajín Rady Európy, Európskej únie a rómskej komunity dnes na zhromaždení v Štrasburgu jednohlasne odsúdili diskrimináciu Rómov a ich sociálnu a ekonomickú marginalizáciu. Generálny tajomník Rady Európy Thorbjørn Jagland, ktorý počas leta inicioval stretnutie zamerané na Rómov, povedal: "Čas na akciu nastal. Dnes sme urobili nový začiatok aktuálnej pomoci rómskej populácii v Európe. Rómovia sú spoluEurópania."
Konferencia Rady Európy: Rómovia (štátna tajomníčka L. Nicholsonová na fotke vľavo hore)
Na konferencii sa zúčastnil generálny tajomník Rady Európy Thorbjørn Jagland, Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo, Rudko Kawczynski, prezident Európskeho fóra Rómov a kočovníkov (ERTF), ministri a ich zástupcovia členských štátov Rady Európy. Slovensko na konferencii zastupovala Lucia Nicholsonová, štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Členské štáty sa dohodli na spoločnom úsilí a paneurópskej reakcii na potreby približne 12 miliónov Rómov žijúcich v Európe.
"Štrasburgské vyhlásenie" obsahuje hlavné zásady a priority:
a) Nediskrimináciu, štátne občianstvo, práva žien a detí,
b) Sociálne začlenenie, vrátane vzdelávania, bývania a zdravotnej starostlivosti.
c) Posilnenie a zlepšenie prístupu k spravodlivosti.
To tiež ráta s vytvorením nového európskeho vzdelávacieho programu pre viac ako tisíc rómskych mediátorov, ktorí budú poskytovať právne a administratívne rady komunitám. Asi 440 rómskych mediátorov vyškolia v roku 2011, toto číslo by mohlo narásť na viac ako 1000 v ďalších rokoch, v závislosti na dostupné zdroje. Rada Európy plánuje vyškoliť viac ako 100 právnikov v roku 2011. Rómski mediátori a právnici budú pracovať na riešení prístupu k bývaniu, vzdelávaniu, zdravotníckej starostlivosti a zamestnanosti, a prepojení rómskych komunít a občianskej spoločnosti. Úsilie sa bude stavať na expertízach Rady Európy zameraných na rozvoj relevantnej spolupráce s národnými, regionálnymi a miestnymi orgánmi a medzinárodnými organizáciami.
 
Deklaráciu v plnom znení (v angličtine) si môžete stiahnuť tu: ''Strasbourg Declaration''

(sgh)