ROMOVIA.EU/SPLNOMOCNENEC: M. Pollák bude riešiť situáciu v Žehre

"Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Miroslav Pollák sa 29. 10. 2010 v mene premiérky vlády SR osobne stretne s predsedom občianskeho združenia Nová Žehra. Nerómski obyvatelia obce Žehra založili občianske združenie Nová Žehra, aby sa mohli organizovane zúčastňovať na správe vecí verejných v obci, tak ako to zaručuje Ústava SR, Európska charta miestnej samosprávy a zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Občianske združenie sa pokúša nadviazať kontakt s Obecným úradom v obci Žehra, jeho žiadosť však zostáva nepovšimnutá. Z uvedených dôvodov požiadali zástupcovia občianskeho združenia Nová Žehra o stretnutie so zástupcom vlády SR." informoval nás Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Regionálna kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v Spišskej Novej Vsi viackrát rokovala so starostom obce Žehra, kontrolórom a  občianskym združením Nová Žehra.

Zamestnanci regionálnej kancelárie upozorňovali starostu na nutnosť zabezpečiť potreby všetkých miestnych obyvateľov a potrebu komunikovať s nerómskymi občanmi. Regionálna kancelária informovala Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity o deklarovanom záujme obecného zastupiteľstva v Žehre požiadať o výstavbu ďalších nájomných bytov nižšieho štandardu z Programu podpory výstavby obecných nájomných bytov nižšieho štandardu určených pre bývanie občanov v hmotnej núdzi a výstavbe technickej vybavenosti v rómskych osadách, pričom negatívom súčasných bytov je, že vedenie obce odpúšťa nájomné pre užívateľov bytov. Pracovníci regionálnej kancelárie pripomenuli starostovi obce, že takáto finančná nedisciplinovanosť vedie k nedostatku financií na údržbu súčasných obecných nájomných bytov.


Zväčšiť mapu

Obec Žehra pred týždňom navštívil aj minister vnútra Daniel Lipšic. V súvislosti so situáciou, ktorú si potvrdil na mieste, sa vyjadril o tom, že od januára zvýši podiel zásahových jednotiek, ktoré budú nápomocné aj v súvislosti s touto obcou a informoval aj o príprave novelizácie zákona o obecnom zriadení, aby v prípade dlhodobého zneužívania samosprávnych oprávnení, mohli byť tieto obmedzené a mohlo by prísť k zlúčeniu, prípadne rozdeleniu obce.

Posledné správy z tejto lokality nájdete tu:  Sme.sk: Žehra

(sgh)