SPLNOMOCNENEC: Seminár k inklúzii Rómov

Zastúpenie Košického samosprávneho kraja v Bruseli a Stále zastúpenie SR pri EÚ zorganizovali dňa 6. októbra 2010 na pôde Stáleho zastúpenia SR pri EÚ Seminár o problémoch Rómov.

Po úvodných príhovoroch si účastníci seminára pozreli film o Obchodovaní s ľuďmi, ktorý pripravilo Rómske mediálne centrum MECEM.

Moderátor semináru S. McGrade (DG REGIO) požiadal o prvý príspevok zástupcu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity P. Polláka, ktorý v jeho mene predniesol Š. Adamec. Vo svojej prezentácii predstavil celé spektrum činností Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a osobitne sa sústredil na prezentáciu komplexného prístupu v rámci horizontálnej priority NSRR „marginalizované rómske komunity“.

Zástupca mesta Gent Ch. De Blander v prezentácii priblížil účastníkom situáciu v meste Gent súvisiacu s príchodom nových „migrantov“.

Čítajte viac: VLADA.GOV.SKk: Seminár k inklúzii Rómov