TASR/BYSTRICA.SME.SK: Boj proti chudobe na pôde UMB

Hovoriť o problematike chudoby v Európe, na Slovensku a vo svete je cieľom dnešnej konferencie Európa 2010 Spoločne v boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu v kontexte Miléniových rozvojových cieľov a význam rozvojovej pomoci na banskobystrickej Univerzite Mateja Bela (UMB). Konštatovala to Andrea Elscheková Matisová, vedúca Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Konferencia je rozdelená na dve sekcie - Chudoba a sociálne vylúčenie v Európskej únii (EÚ) a Rozvojová pomoc v kontexte miléniových rozvojových cieľov.

Čítajte viac: TASR/BYSTRICA.SME.SK: Boj proti chudobe na pôde UMB (19.10.2010)