TASR/PIS.SK: Projekt Sunshine bude vzdelávať Rómov v počitačovej gramotnosti

V obci Raslavice (okres Bardejov) sa v týchto dňoch ukončila prvá fáza projektu zameraného na získavanie počítačových zručností a rast osobného potenciálu u marginalizovaných skupín obyvateľstva.

Prvotnej vzdelávacej aktivity sa zúčastnilo 15 osôb vo veku 17 až 33 rokov, niektorí z nich budú v rámci ďalších školení vystupovať v úlohe rómskych lídrov.

"Obsahové zameranie prvej vzdelávacej aktivity sa orientovalo na všeobecnú aj odbornú prípravu účastníkov v celkovom rozsahu 152 hodín. Úlohou budúcich lektorov bude pokračovať vo vzdelávaní rómskej komunity v priebehu aj po ukončení tohto projektu", priblížila jeho koordinátorka Barbara Gindlová. Dodala, že získavanie užívateľských zručností pre prácu s počítačom a internetom je určené okrem Raslavíc aj pre obyvateľov okolitých obcí, a to Lascov, Marhaň a Richvald.

Čítajte viac: TASR/PIS.SK: Projekt Sunshine bude vzdelávať Rómov v počitačovej gramotnosti (28.10.2010)