TASR/SME.SK: Priznali sme segregáciu rómskych detí

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Miroslav Pollák priznáva, že na Slovensku existuje segregácia rómskych detí, na ktorú už dlhodobo upozorňujú aj mimovládne organizácie.

"V jednotlivých prípadoch dochádza k segregácii nesprávnym zaraďovaním detí do špeciálnych škôl, vyčleňovaniu detí do segregovaných tried alebo odchodom nerómskych detí do škôl, do ktorých rómske deti nedochádzajú," povedal Pollák. Táto tendencia je podľa splnomocnenca otvorene podporovaná, od tolerovania negatívnych javov až po dobrovoľné rozhodnutia rodičov rómskych detí na ich preradenie do segregovaných tried.

Čítajte viac: TASR/SME.SK: Priznali sme segregáciu rómskych detí (20.10.2010)