CTK/TOPKY.SK: Mladé Rómky majú menej detí ako ich mamy

Súčasné rómske ženy majú menej detí ako ich mamy a staré mamy. Najväčší pokles pôrodnosti nastal medzi Rómami, ktorí sa začlenili do väčšinovej spoločnosti a osvojili si jej hodnoty i vzory správania. Najviac detí sa, naopak, narodí ženám, žijúcim v rómskych osadách. Vyplynulo to z údajov štátneho Výskumného demografického centra. Podiel Rómov na celkovej populácii však bude napriek tomu v najbližších rokoch rásť. Na Slovensku žije podľa odhadov centra zhruba 400.000 príslušníkov rómskeho etnika, čo zodpovedá 7,5-percentnému podielu na celkovej populácii Slovenska.
Prvé náznaky poklesu pôrodnosti Rómov zaznamenali odborníci v polovici 70. rokov minulého storočia. Rómskym ženám, narodeným v 20. a 30. rokoch minulého storočia, sa podľa štatistík Výskumného demografického centra narodilo v priemere šesť detí.

"Ženy, ktoré sa narodili po druhej svetovej vojne, mali už len päť detí a ženy z 50. rokov minulého storočia porodili v priemere štyri deti," povedal Branislav Šprocha z Výskumného demografického centra.

Čítajte viac: CTK/TOPKY.SK: Mladé Rómky majú menej detí ako ich mamy (1.11.2010)