EURACTIV.SK: Komisia hľadá pre rozširovanie verejnú podporu

Ak bude Únia schopná spraviť z budúceho rozširovania úspech a ak zlepší jeho vnímanie u verejnosti, bude lepšie pripravená čeliť výzvam, ktoré ju čakajú. Uvádza sa to v Stratégii rozširovania pre roky 2010 a 2011, ktorú zverejnili včera.
Kandidátske krajiny by mali podľa Komisie zvážiť stanovenie explicitných cieľov pokiaľ ide o zamestnanosť, vzdelanostnú úroveň, vzdelávanie a znižovanie chudoby týchto znevýhodnených komunít, predovšetkým Rómov.

Čítajte viac: EURACTIV.SK: Komisia hľadá pre rozširovanie verejnú podporu (10.11.2010)