EURACTIV.SK: Nad bezvízovým stykom pre Balkán visí Damoklov meč

Únia včera zrušila víza pre občanov Bosny a Hercegoviny a Albánska. Zároveň ale zaviedla bezprecedentný monitorovací mechanizmus, na základe ktorého sa víza zavedú v prípade že nastanú problémy.
Niektoré členské krajiny ako Švédsko, Belgicko a Nemecko pokračujúcu vízovú liberalizáciu pocítili prostredníctvom vlny žiadateľov o azyl, väčšinou Rómov albánskej národnosti z Macedónska či Srbska.  
V snahe vyhnúť sa podobným problémom sa ministri rozhodli zaviesť do procesu vízovej liberalizácie mechanizmus, ktorý sa okrem Albánska a Bosny a Hercegoviny môže týkať aj Macedónska, Srbska a Čiernej Hory, ktorým boli víza zrušené už minulý rok.

Komisia bude môcť, ak to uzná za potrebné, navrhnúť suspendáciu bezvízového cestovania, hneď ako sa vyskytnú problémy. Komisia bude mať za úlohu podrobne monitorovať situáciu  a pravidelne podávať správy Rade a Európskemu parlamentu.

Čítajte viac: EURACTIV.SK: Nad bezvízovým stykom pre Balkán visí Damoklov meč (9.11.2010)