EURACTIV.SK: Nadácia ERSTE udelí cenu za sociálnu integráciu

O cenu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie zo Slovenska, ktoré majú vo svojom portfóliu projekty zamerané na sociálnu integráciu. Termín prihlášok je koniec novembra 2010.
Cieľom Ceny Nadácie ERSTE za sociálnu integráciu je zviditeľniť a oceniť prácu neziskových organizácií, ktoré výrazným spôsobom prispeli k zlepšeniu sociálnej integrácie a rovnosti príležitostí marginalizovaných skupín obyvateľstva. Projekt má tiež ambíciu vytvoriť v regióne juhovýchodnej a strednej Európy platformu na spoluprácu a vzájomnú výmenu skúseností medzi mimovládnymi organizáciami a vyzdvihnúť projekty, ktoré mali pozitívny dopad na životy ľudí, ktorí potrebujú a sú odkázaní na pomoc iných.

Čítajte viac: EURACTIV.SK: Nadácia ERSTE udelí cenu za sociálnu integráciu (8.11.2010)