EURACTIV.SK: Rasizmus v športe je v EÚ prehliadaný

Správa Agentúry EÚ pre základné práva (FRA) sa zaoberá rasistickými, antisemitskými a antirómskymi prejavmi v amatérskom i profesionálnom športe aj na Slovensku.
Autori uvádzajú, že predovšetkým na amatérskej úrovni zaznamenali veľkú nechuť uznať takéto prejavy za problematické.
Správa podotýka, že pre potieranie rasizmu v športe je nutné v úzkej spolupráci so športovými zväzmi, federáciami a jednotlivými klubmi pracovať na zvýšení povedomia o problémoch rasizmu.

Odborníci vyzývajú národné vlády, aby v boji s rasovou diskrimináciou v športe viac využívali potenciál národných inštitúcií pre ľudské práva (National Human Rights Institutions – NHRIs) a ďalších organizácií podporujúcich rovnosť príležitostí.

Čítajte viac: EURACTIV.SK: Rasizmus v športe je v EÚ prehliadaný (8.11.2010)