FSR.GOV.SK: V Spišskej Kapitule prebehol seminár Efektívnosť využívania nástrojov na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti

Vyše osemdesiat starostov obcí, terénnych sociálnych pracovníkov, zástupcov MVO, verejných inštitúcií a novinárov sa v konferenčnej miestnosti starobylého Kolpingovho domu v Spišskej Kapitule zúčastnilo seminára Efektívnosť využívania nástrojov na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti a sprievodnej diskusie.
Dlhoročná skúsená terénna sociálna pracovníčka Inge Doležalová z Varhaňoviec v okrese Prešov prezentovala skúsenosti s terénnou sociálnou prácou v obci. Zadefinovaných bolo viacero prekážok, ktoré neprispievajú k plynulosti služieb poskytovaných klientom a odporúčaní na ich odstránenie. Metodológiu prístupu OZ Člověk v tísni Slovensko k organizovaniu práce komunitných centier so zaangažovaním miestnych mimovládnych organizácií a samosprávy priblížila v príspevku Komunitné centrá: centrá komplexných služieb Iva Grejtáková.

Odporúčania zo seminára si môžete stiahnuť tu: Odporúčania

Čítajte viac: FSR.GOV.SK: V Spišskej Kapitule prebehol seminár Efektívnosť využívania nástrojov na začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít do spoločnosti (8.11.2010)