Očakávané udalosti: 5.- 6. 11. 2010 (piatok-sobota)


ČESKO (Karlove Vary)
Summit prezidentov štátov V4
Prezident SR Ivan Gašparovič na rokovaní bude hovoriť aj o rómskej otázke.
Bratislava, Mestské divadlo P.O.Hviezdoslava
Stredoeurópske fórum 2010: Aj o Rómoch a koreňoch hnevu...
Aké je to byť menšinou v Strednej Európe? Aké je to byť Rómom? Prečo odtiaľto Rómovia túžia odísť a prečo nemajú kam? Čo hovorí problém Rómov o spôsobe nášho myslenia, o našich demokratických systémoch, čo hovorí o Európe?