Očakávané udalosti: 5 november (piatok)

Medzinárodný deň rómskeho jazyka

3.-5. 11. 2010 (streda-piatok)
CHORVÁTSKO (Záhreb)
Sympózium Štandardizácia a kodifikácia rómskeho jazyka
Organizácia Kali Sara, ktorá iniciovala konferenciu, na ktorej jej účastníci vyhlásili 5. november Medzinárodným dňom rómskeho jazyka, na toto stretnutie nadväzuje sympóziom, ktorého cieľom je zamerať sa na pozíciu rómskeho jazyka v domovských krajinách účastníkov, kodifikáciu a štandardizáciu rómskeho jazyka.
5. 11. 2010 (piatok)
Košice, Okresný súd
Hlavné pojednávanie vo veci "košického videa"
Niektorí policajti čelia obvineniu zo zneužívania právomoci verejného činiteľa a štyria z nich aj z vydierania. Deviatim mužom a jednej žene hrozí väzenie na štyri až desať rokov.
Zvolen, Námestie SNP
Odkaz vo fľaši – utajené skutočnosti o rodovej nerovnosti rómskych žien
Happening projektu, ktorého bolo prispieť k zvýšeniu povedomia o rodovej rovnosti a k posilneniu potenciálu rómskych žien a dievčat na miestnej úrovni formou tematických vzdelávacích aktivít.
5.- 6. 11. 2010 (piatok-sobota)

ČESKO (Karlove Vary)
Summit prezidentov štátov V4
Prezident SR Ivan Gašparovič na rokovaní bude hovoriť aj o rómskej otázke.
Bratislava, Mestské divadlo P.O.Hviezdoslava
Stredoeurópske fórum 2010: Aj o Rómoch a koreňoch hnevu...
Aké je to byť menšinou v Strednej Európe? Aké je to byť Rómom? Prečo odtiaľto Rómovia túžia odísť a prečo nemajú kam? Čo hovorí problém Rómov o spôsobe nášho myslenia, o našich demokratických systémoch, čo hovorí o Európe?