Odkaz vo fľaši – utajené skutočnosti o rodovej nerovnosti rómskych žien

Happening k projektu Odkaz vo fľaši – utajené skutočnosti o rodovej nerovnosti rómskych žien, ktorého cieľom bolo prispieť k zvýšeniu povedomia o rodovej rovnosti a k posilneniu potenciálu rómskych žien a dievčat na miestnej úrovni formou tematických vzdelávacích aktivít, na zajtrajšie popoludnie pripravila účastnícka skupina z Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice, Detvy a Zvolena.

V rámci tvorivých workshopov prostredníctvom interaktívnych metód a dramaterapie pracovali na tvorbe spoločného symbolu ako leitmotívu kampaní, ktorými poukážu na závažnosť problematiky rodovej nerovnosti a na akútnu potrebu presadzovať do konkrétnych politík na jednotlivých úrovniach najmä na lokálnej úrovni.

Podujatie sa uskutoční zajtra (piatok popoludní) o 16.00 h na Námestí SNP v o Zvolene.
Projekt finančne podporila Nadácia otvorenej spoločnosti (Bratislava) a Ministerstvo kultúry a cestovného ruchu SR a realizovalo Kultúrne Združenie Rómov Slovenska (Banská Bystrica).

Na realizácii projektu partnersky spolupracovala Mgr. Art. Viera Dubačová, n.o. Šukár dživipen (Banská Štiavnica), OZ Forum pale romnja (Detva), OZ Quo Vadis (Zvolen).

(r)