Pozvanie podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny na otvorené neformálne pracovné stretnutie so zástupcami národnostných menšín

Pozvanie podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela na otvorené neformálne pracovné stretnutie so zástupcami národnostných menšín

V utorok 9. novembra sa na Úrade vlády SR o 13.00 h uskutoční otvorené neformálne pracovné stretnutie podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela so zástupcami národnostných menšín.

V mene podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny Rudolfa Chmela Vás pozývame na otvorené neformálne pracovné stretnutie, zmyslom ktorého je diskutovať o Vašich aj našich očakávaniach, predstavách, návrhoch, napr. pokiaľ ide o nový štatút podpredsedu vlády SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, pôsobnosť poradného orgánu vlády SR pre otázky týkajúce sa národnostných menšín a ich príslušníkov a pripravované legislatívne návrhy, najmä zákona o používaní jazykov národnostných menšín.

Vzhľadom na skutočnosť, že pôjde o otvorené neformálne pracovné stretnutie, vítaní sú zástupcovia organizácií, združení, zväzov a spolkov národnostných menšín s platnou registráciou na Ministerstve vnútra SR a zástupcovia iných organizácií a inštitúcií, ktoré sú právnickými osobami aktívne pôsobiacimi v oblasti podpory zachovania a rozvoja identity a kultúry príslušníkov národnostných menšín a ďalších súvisiacich oblastí.

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na uvedenom rokovaní si Vás dovoľujeme požiadať o registráciu na adresách: sofia.daskalova@vlada.gov.sk; milica.janculova@vlada.gov.sk v termíne do štvrtka 4. novembra 2010 do 10.00 h.

Registrovaným zástupcom organizácií národnostných menšín obratom zašleme pozvánku, spresnený program zasadnutia a podkladové materiály.

Kancelária podpredsedu vlády SR

(r)