ROMOVIA.EU/WEBNOVINY.SK: OSN: SR urobila pokrok v boji proti rasizmu

Slovensko urobilo od roku 2004 pokrok pri odstraňovaní rasovej diskriminácie, píše sa to v materiáli, ktorý dnes prerokovala vláda. Zlepšenie v oblasti diskriminácie konštatoval vo februári výbor OSN zaoberajúci sa touto problematikou.

Výbor však prijal aj 15 konkrétnych odporúčaní pre Slovensko, v ktorých definujú oblasti vyžadujúce si pozornosť. OSN by chcela aktualizované informácie, pretože Slovensko svoj základný dokument predložilo už v roku 2002. Slovensko má zároveň do roka oznámiť, ktoré opatrenia prijme.

Výbor podľa materiálu už vopred ovplyvnili jednostranné správy mimovládnych organizácií o násilných sterilizáciách či vysťahovávaní. OSN by chcela presnejšie informácie týkajúce sa počtu príslušníkov rómskej komunity na Slovensku, rozšírenia boja proti všetkým formám diskriminácie, riadneho fungovania multidisciplinárnej skupiny expertov na boj proti rasovej diskriminácii či komplexnej implementácie legislatívy proti rasovej diskriminácii. Výbor naďalej znepokojuje marginalizácia a neistá situácia rómskych rodín ako aj rasovo motivovaná trestná činnosť a policajná brutalita, preto žiada zvýšené úsilie vlády aj bezpečnostných zložiek. Zároveň OSN žiada prešetrenie rasistických politických prejavov, vydávania cudzích občanov do iných krajín aj segregácie rómskych detí v oblasti vzdelávania.

Úplné znenie materiálu nájdete tu: Správa o posudzovaní Šiestej, siedmej a ôsmej periodickej správy Slovenskej republiky k Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie pred Výborom OSN na odstránenie rasovej diskriminácie na jeho 76. zasadnutí Ženeva, 16. – 17. februára 2010

Čítajte viac: WEBNOVINY.SK: OSN: SR urobila pokrok v boji proti rasizmu (3.11.2010)