SPLNOMOCNENEC: Pracovné príležitosti ako jedno z riešení pre obyvateľov Luníka IX

Mesto v tomto roku dohodlo s partnermi prácu pre 187 ľudí (tlačová správa, 12.11.2010)

Mesto Košice má záujem reálne riešiť dlhodobo nepriaznivú situáciu obyvateľov Luníka IX. Najväčšie sústredenie rómskych obyvateľov na Slovensku si vyžaduje zo strany mesta Košice stálu pozornosť, ale aj vytváranie vhodných pracovných príležitosti pre obyvateľov tohto sídliska. S týmto cieľom už od roku 2008 Mesto Košice efektívne spolupracuje so spoločnosťou U.S. Steel Košice. V tomto roku hutnícky kombinát vytvoril pracovné príležitosti pre dvadsať jeden obyvateľov sídliska.

Ďalším strategickým partnerom mesta, najmä v oblasti podpory vytvárania nových pracovných príležitostí pre nízkokvalifikované skupiny obyvateľov mesta, je Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Košice. Aj s jeho podporou sa podarilo vytvoriť celkom 94 vhodných pracovných príležitostí pre obyvateľov Luníka IX a to formou aktivačných prác, ale tiež aj formou priznania príspevku pri zamestnaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie v súlade s § 50i Zákona o službách zamestnanosti.

„Súčasná situácia na Luníku IX si okrem technických riešení vyžaduje aj vytvorenie ďalších pracovných príležitostí pre obyvateľov tohto sídliska, ktoré zvýšia platobnú schopnosť predovšetkým obyvateľov Hrebendovej ulice. Tá je v súčasnej dobe odpojená od všetkých médií, teda aj elektrickej energie. Po rokovaniach s úradom práce sa podarilo dohodnúť vytvorenie ďalších pracovných príležitosti pre 62 obyvateľov Luníka IX a to tak, že mesto vytvorí tridsaťdva priamo na Luníku IX, zameraných prevažne na čistenie a udržiavanie čistoty na sídlisku. Ďalších desať vytvoria Mestské lesy,“- informoval primátor mesta Košice František Knapík.

V Dopravnom podniku mesta Košice bude štrnásť ľudí čistiť koľajnice, očisťovať trakčné stĺpy od nelegálnych plagátov. Šiesti budú dohliadať na to, aby si cestujúci označovali lístky. Malo by ísť hlavne o linky, ktoré prechádzajú cez Luník IX.
Záväzok vytvoriť desať pracovných miest výlučne pre obyvateľov Luníka IX deklarovali na pracovnom stretnutí aj zástupcovia spoločnosti KOSIT. Rokovania o vytvorení vhodných pracovných miest prebiehajú aj s vedením Bytového podniku mesta Košice a Správou Mestskej zelene.

„Som rád, že sa podarilo spoločne nájsť riešenie pre sídlisko Luník IX. Je to riešenie, v ktorom zodpovednosť preberá samospráva Luníka IX a to najmä tým, že prostredníctvom práce, ktorú pre jej obyvateľov dohodlo mesto, môže garantovať platby za dodávku médií. Tým sa nebude prehlbovať zadlženosť obyvateľov mestskej časti,“ uviedol Miroslav Pollák splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity .

Ďalšie pracovné príležitosti môžu byť vyrokované aj v priebehu najbližších dní na stretnutí so zástupcami veľkých investorov v meste Košice, ktorí vytvárajú pracovné možnosti nevyžadujúce osobitnú kvalifikáciu, resp. si vyžadujú iba zaučenie. „Máme záujem, aby minimálne jeden člen z rodiny mohol pracovať,“ - uzavrel primátor.

(r)