WEBNOVINY.SK: Prešov buduje Kanceláriu sociálneho poradenstva

Prešovská radnica na svojom pozemku začala v týchto dňoch budovať Kanceláriu sociálneho poradenstva, ktorá bude sídliť v prístavbe na Jarkovej ulici. Projekt obsahuje okrem stavebných investícií aj ďalšie vzdelávanie zamestnancov odboru sociálnych služieb.

Jednou z úloh kancelárie bude zvýšiť informovanosť občanov mesta o všetkých formách sociálnej pomoci dostupných v meste. Tie sú zamerané na riešenie hmotnej a sociálnej núdze, nezamestnanosť a s ňou súvisiace problémy.

V rámci Sociálnej polikliniky budú vyčlenené miestnosti pre partnerské organizácie (neziskové organizácie a ďalšie inštitúcie), venujúce sa sociálnej práci v rozličných sektoroch, aby mohli poskytovať sociálne služby pre obyvateľom mesta priamo v týchto občanom ľahko prístupných priestoroch. Bude sa tu riešiť inštitút osobitného príjemcu, terénna sociálna práca, bytová politik, zasadať tu budú posudkové komisie.

Poradenské, konzultačné, informačné, asistenčné a terapeutické služby kancelárie budú poskytované bezplatne. Pribudne linka pomoci. V odôvodnených prípadoch budú služby kancelárie poskytované v teréne, najmä v prirodzenom prostredí klientov.

Čítajte viac: WEBNOVINY.SK: Prešov buduje Kanceláriu sociálneho poradenstva (1.11.2010)