O čom sa písalo: Kodifikácia rómskeho jazyka (Pravda, 1999)


Zverejnené:
PRAVDA, 19. marca 1999, S. 10 - publicistika