FONDY EÚ: Stretnutie na najvyššej úrovni od pondelka na Slovensku

V pondelok sa v Bratislave stretnutie na najvyššej úrovni, ktoré organizuje Európska komisia v nadväznosti na sériu stretnutí organizovaných na najvyššej úrovni  v Maďarsku v roku 2009 a v Rumunsku v roku 2010.

Hlavným cieľom tohto stretnutia, ktoré bude 23-25. mája 2011 na Slovensku,  je mobilizovať a zintenzívniť využívanie fondov Európskej únie zameraných na zlepšenie sociálneho začlenenia marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku, ako aj na vzájomné odovzdanie si skúseností o aktivitách, ktoré sa osvedčili v tejto oblasti.

Národná konferencia v Bratislave – 23. máj
Počet účastníkov: 250-300
Prednášajúci: Vysokí predstavitelia Európskej komisie z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku (REGIO), z Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie (EMPL), vysokí predstavitelia Vlády Slovenskej republiky, zástupcovia (medzinárodných) inštitúcií a mimovládnych organizácií, zástupcovia rómskych komunít
Účastníci: zástupcovia Európskej komisie, zástupcovia národných, regionálnych (a miestnych) orgánov, potenciálni príjemcovia pomoci vrátane mestských a obecných zastupiteľstiev a mimovládnych organizácií, ktorí sa zaoberajú integráciou rómskych komunít, zástupcovia medzinárodných organizácií a ďalší
Rokovací jazyk: slovenský, rómsky, anglický

Návšteva oblastí na východnom Slovensku – 24. máj

Počet účastníkov: z kapacitných dôvodov je počet účastníkov limitovaný a účastníci sú pozvaní osobne
Prednášajúci: zástupcovia Európskej komisie, zástupcovia mimovládnych a iných organizácií, ktoré sú zodpovedné za projekty
Účastníci: zástupcovia Európskej komisie a Vlády Slovenskej republiky, zástupcovia národných, regionálnych a miestnych orgánov, potenciálni príjemcovia pomoci vrátane zástupcov mestských a obecných zastupiteľstiev a mimovládnych organizácií, ktorí sa zaoberajú integráciou rómskych komunít, zástupcovia medzinárodných organizácií, novinári a ďalší
Rokovací jazyk: slovenský, anglický

Regionálna konferencia v Košiciach – 25. máj
Počet účastníkov: 100-150
Prednášajúci: vysokí predstavitelia Európskej komisie , vysokí predstavitelia Vlády Slovenskej republiky, zástupcovia Košického kraja a mestského zastupiteľstva, zástupcovia (medzinárodných) inštitúcií a mimovládnych organizácií
Účastníci: zástupcovia Európskej komisie, zástupcovia krajských a miestnych orgánov, potenciálni príjemcovia pomoci vrátane mestských zastupiteľstiev a mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú integráciou rómskych komunít, medzinárodné organizácie a ďalší
Rokovací jazyk: slovenský, rómsky, anglický

Informácie prevzaté a spracované z http://ec.europa.eu/ .