Romani Design z Budapešti pomáha pri spoznávaní kultúrnych tradícií Rómov

Kapitoly z histórie Rómov popretkávané prezentáciou rómskych odevov a doplnkov i módna show Romani design v Budapešti zaujali školákov zo ZŠ Fábryho v Rožňave. 

V prvej časti programu sa deti oboznámili s históriou Rómov. Výklad obohatený fotkami a obrázkami vyvolával záujem a živú diskusiu hlavne vtedy, keď bolo prezentované slávnostné rómske oblečenie a očarujúce svadobné šaty. Kombinované vzdelávacie podujatie zamerané na odevné prvky Rómov pripravilo Gemerské osvetové stredisko 11.mája 2011 pre žiakov už druhýkrát.

Počas módnej prehliadky odzneli aj zaujímavé fakty o rómskych zvykoch a zvyklostiach s cieľom prehĺbiť identitu Rómov s ich kultúrou. Prezentáciu spestrila aj módna prehliadka Romani Design z Budapešti, ktorá spája tradíciu Rómov so súčasnými trendmi v móde s cieľom odbúrať bariéry medzi rôznymi etnickými a národnostnými skupinami a vytvoriť bohaté zázemie na spoločné spolunažívanie.


Informáciu a fotografiu z podujatia redakcii romovia.eu poskytla Tímea Tóthová, referentka kultúry Úseku kultúry menšín Gemerského osvetového strediska.