SČÍTANIE 2011: Národnosť si môžete vybrať, umožňuje to Ústava SR. A tak, záleží na každom z nás...

Rómska internetová televízia Gipsy Television v kampani k pripravovanému SČÍTANIU obyvateľstva 2011 motivuje Rómov, aby sa hlásili k svojej identite...

Ústava SR však každému z nás dáva právo slobodne sa vyjadriť:  "Každý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu."