SČÍTANIE: Národnosť nie je o priznaní sa, ale o ústavou zaručenej slobodnej voľbe!

www.slex.sk
Nie sú síce voľby, kde jednotlivci, či politické strany potrebujú hlasy (tých najslabších a najviac manipulovateľných) celých osád, no je tu štát, ktorý potrebuje hlasy čo najviac Rómov - je tu  Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011.

Obávajúc sa ostatných výsledkov sčítania, kde sa ani nie 100 000 Rómov "PRIZNALO" k svojej národnosti, je lepšie osloviť Rómov a presvedčiť ich (či vmanipulovať) do zaškrtnutia "SPRÁVNEHO" políčka.
Možno práve tie políčka otvoria prílev ďalších fondov Európskej únie (ktoré sa opäť premrhajú na nezmyselné školenia, konferencie, brožúry), možno budeme mať ako štát skvelé argumenty na to, prečo sa nám nedarí zvládnuť to, či ono (napríklad to, že naše deti  v medzinárodných testoch vzdelanosti PISA obstáli  mizerne kvôli vysokej rómskej populácii s nízkou gramotnosťou)...
www.rpa.sk
Ktovie, no určite je v tomto štáte niečo choré, keď splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity M. Pollák (nie je Róm) v dobrej viere prijme rétoriku stereotypne zmýšľajúcej majority a Rómov nabáda: "Poskytnutím pravdivých informácii prispejete k tvorbe celkového obrazu o svojich sociálnych a životných podmienkach... Z úcty ku samotnej pravde a dôstojnému životu Rómov na Slovensku, prajem všetkým Rómkam a Rómom odvahu priznať sa ku svojej rómskej národnosti." (vyhlásenie  splnomocnenca). A nielen on. Pán Tanko (Róm), ktorého politická Strana Rómskej únie na Slovensku rozširuje po letáky (viď obr.) má rovnakú rétoriku: "Sme Rómovia - neboj sa to v sčítaní priznať!" 

Štát rétorikou svojich predstaviteľov popiera Ústavu SR, keď používa pojmy - priznali/nepriznali svoju národnosť - práve vo vzťahu k najslabšiemu článku - k Rómom. 

A nevysvetľuje, prečo potrebuje, aby sa istá (paradoxne práve masovo najchudobnejšia vrstva spoločnosti) hlásila k rómskej národnosti a to v rozpore s článkom Ústavy SR : "Každý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu."

Veľmi nešťastne zvolená rétorika len utvrdzuje majoritné stereotypy smerujúce k Rómom... neuvedomujúc si, že tu existuje aj boj nielen o počty národnostných menšín, ale aj vierovyznania, lebo paradoxne v obidvoch prípadoch - ak by nešlo o veľké balíky peňazí, o ktorých rozhoduje štát a  EÚ - nikoho by naša národnosť, či vierovyznanie vôbec nezaujímalo, podobne ako nikoho nezaujíma a nerobí kampaň kvôli autám, či splachovaciemu wc.

Beriem si k srdcu iné slová splnomocnenca M. Polláka z toho istého vyhlásenia: "Rád by som sa prihovoril Rómkam a Rómom, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky, aby sa nenechali zastrašiť tým, že národnosť, ktorú si zvolia im môže spôsobiť problémy. Každý občan má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti a je zakázané akékoľvek ovplyvňovanie tohto rozhodovania."

Nedajme sa zastrašiť - a slobodne sa rozhodnime, že ich národnosť je maďarská/inuitská/slovenská/rómska - podľa toho, ako to cítime. Nie je to klamstvo/nepriznanie sa, ale naše ústavné právo slobodne sa rozhodnúť - najmä, keď v tomto štáte nie je jasné, prečo by mali spraviť inakšie.  Aby štát pochopil...