ŠTUDIJNÝ POBYT: Intenzívny kurz anglického jazyka pre mladých rómskych absolventov vysokých škôl

Výzva na podanie prihlášky na plné štupendium pre študentov rómskej národnosti na rok 2011/2012

Termín podania prihlášky: 17. jún 2011

Stredoeurópska Univerzita (CEU) a Rómska iniciatíva Open Society s radosťou oznamujú možnosť štipendia na akademický rok 2011/2012, na osemmesačný kurz anglického jazyka na univerzite CEU v Budapešti, Maďarsko. Program bude prebiehať od polovice septembra 2011 až do konca mája 2012.

Intenzívny kurz anglického jazyka pre mladých Rómskych absolventov vysokých škôl je zameraný na osobný vývoj mladých Rómov pochádzajúcich  zo strednej a východnej Európy. Cieľom kurzu je rozvíjať znalosti anglického jazyka aby sa mohli úspešne hlásiť na stáž v Európskej komisii pre mladých rómskych absolventov vysokých škôl, Roma Access Program na CEU a iných možností vzdelávania, stáže a profesie. Študenti budú rozvíjať aj znalosti rómskeho jazyka, histórie a kultúry.

Kritériá pre uchádzačov:
  •  Očakávame žiadosti z nasledujúcich krajín: Albánsko, Bielorusko, Bosnia a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká Republika, Kosovo, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko a Ukrajina
  • Uchádzači musia mať dokončené štúdium na vysokej škole a získaný akademický titul, alebo jeho ekvivalent do termínu podania prihlášok
  • Uchádzači musia mať základné znalosti angličtiny, aby dokázali vyplniť prihlášku v angličtine
  • Minimálna počítačová gramotnosť je podmienkou účasti
  • Uchádzači musia byť ochotní žiť v Budapešti po dobu školenia.

Požadované dokumenty:
  1. Prihláška vyplnená v anglickom jazyku – môžete si ju stiahnuť TU
  2. Kópie vysvedčenia zo strednej školy a vysokoškolského diplomu. (Pre uchádzačov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium, ale ešte nedostali oficiálny diplom, stačí priložiť oficiálne vyhlásenie vysokej školy o úspešnom skončení štúdia).
  3. Dve odporúčania (jedno musí byť od univerzitného profesora), akceptované aj vo Vašom rodnom jazyku alebo v angličtine.
  4. Esej (v rodnom jazyku uchádzača) v rozsahu približne 1000 slov, kde uchádzač vysvetlí svoju motiváciu na podania prihlášky na kurz anglického jazyka
  5. Životopis - Europass CV. (šablónu na Europass CV si môžete stiahnuť TU

Upozornenie:
 Všetky uvedené dokumenty sú povinné! Neúplné žiadosti nebudú vyhodnotené!

Podanie žiadosti:
Pošlite svoju prihlášku formou
emailu na adresu: ielt@ceu.hu
faxom na číslo: 0036 1 327 3190
poštou na adresu: CEU, SEP, Intensive IELT, Nador u. 9 H-1051, Budapest, Hungary

Všeobecné otázky:
V prípade ďalších otázok, prosím kontaktujte nás na adrese ielt@ceu.hu!

Informácia prevzatá z http://www.romadecade.org/