ŤAHANOVCE: Kto je teraz na ťahu?

Splnomocnenec M. Pollák vydal dnes stanovisko k nútenému vysťahovaniu príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity v mestskej časti Košice – sídlisko Ťahanovce.

Okrem iného sa v ňom uvádza: "Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky považuje postup mesta Košice v súvislosti s núteným vysťahovaním, vypratávaním pozemkov a likvidáciou obydlí príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity nachádzajúcich sa na sídlisku Ťahanovce za konanie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodným právnym poriadkom."

Splnomocnenec pomenoval stav - rozpor s s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodným právnym poriadkom.

Naša otázka: Kto má podať podnet na prešetrenie, ak bolo konanie v rozpore s právnym poriadkom?