DNES: Vyšehradský salón: Rómska otázka v strednej Európe

9.6. o 17.00 hod.        
Bratislava, Kultúrny inštitút Maďarskej republiky, Palisády 54

Ďalšie stretnutie z cyklu panelových diskusií. Odborníci z krajín V4 tentoraz budú debatovať na tému: Rómska otázka v strednej Európe. Moderuje Laco Oravec z Nadácie M. Šimečku.

Poľským hosťom bude dr Łukasz Kwadrans – pedagóg, politológ, sociológ a odborník na rómsku problematiku. Pôsobí ako odborný asistent v Pedagogickom inštitúte Štátnej vysokej odbornej školy Angelusa Silesiusa vo Wałbrzychu. Je spoluriešiteľom národných a medzinárodných grantov a v rámci projektu VEGA spolupracuje aj s Ústavom romologických štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zúčastnil sa na mnohých konferenciách na národnej i medzinárodnej úrovni a je spoluautorom kníh a autorom viacerých článkov týkajúcich sa Rómov v domácich aj zahraničných vedeckých zborníkoch a časopisoch.