Komunitné centrum Spolu - Chminianske Jakubovany pozýva na spoločný Deň aktívneho dobrovoľníctva

Komunitné centrum Spolu - Chminianske Jakubovany

pri príležitosti Svetového dňa dobrovoľníctva
 
Vás srdečne pozýva na

dobrovoľnícke dni v rámci Dňa aktívneho dobrovoľníctva
 v obci Chminianske Jakubovany

Dátum: sobota 24. 9. 2011 od 10.00 h
Miesto: ihrisko obce Chminianske Jakubovany

Bližšie info: Mgr. Priščáková Gabriela, 0905 804 155